نوشته‌ها

,

اسکریپت تاریخ انتشار پست به شیوه جدید

حتما در سایت های مختلفی ملاحظه کردید که زمان انتشار پست ها بر اساس زمان گذشته از آن ها نمایش داده میشوند. مثلا در قسمت تاریخ پست نوشته شده “ارسال شده در ۱ دقیقه قبل” یا “ارسال شده ۲ هفته قبل” و نمونه هایی مانند این ها. امروز قصد داریم توسط برنامه نویسی PHP این کد رو بنوسیسم و تحلیلش کنیم.


function timeAgo($ts)
{
$eTime = time() - $ts;
if ($eTime < 1) { return "just Now !"; } $arr = array( 12 * 30 * 24 * 60 * 60 => "Year",
۳۰ * ۲۴ * ۶۰ * ۶۰ => "Month",
۲۴ * ۶۰ * ۶۰ => "Day",
۶۰ * ۶۰ => "Hour",
۶۰ => "Minute",
۱ => "Second"
);
foreach ($arr as $secs => $str) {
$d = $eTime / $secs;
if ($d >= 1) {
return round($d) . ' ' . $str . ' ago';
}
}
}