Press "Enter" to skip to content

وب اول

وب سایت در حال راه اندازی است.

در زمینه طراحی وب سایت جنبه‌ های گوناگونی باید در نظر گرفته شود که به سبب پیشرفت روز افزون اینترنت همواره براین موارد افزوده می‌شود.  طراحی وب سایت بر طبق هدف و محتوای مطالب می‌باشد. اطلاعات  و ساختار سایت نیز می بایست مطابق با هدف سایت بوده و طیفی از کاربران را نشانه رود که به دنبال اطلاعات ارائه شده در سایت هستند.