شرکت نسوز آریا گوهر با بکارگیری مدرن ترین تجهیزات و دانش فنی در زمینه نسوزهای پیشرفته سیلیکون کارباید نیتریدی و سیلیکون کارباید باند اکسیدی جهت تامین نیازهای صنایع چینی مظروف سرامیک، آلومینیون، مس و… پا به عرصه تولید نمود.

 

نوع سایت: شرکتی

موضوع سایت: تولید کننده نسوزهای پیشرفته سیلیکون کارباید باند نیتریدی و اکسیدی

آدرس سایت: nasoozeariagohar.com

 

نسوز آریا گهر

 

این وب سایت از دسترس خارج شده است.